บ้านจิปาถะ สุขสวัสดิ์55

ข้อมูลการชำระเงิน

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. ทำรายการสั่งซื้อที่หน้าเว็บไซด์ พร้อมกรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ครบถ้วน และตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกลับจากทางร้าน

2. กรณีลูกค้าทำรายการสั่งซื้อทางโทรศัพท์, Line, หรือ ทาง Email กรุุณาระบุสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อให้ชัดเจน

3. รอทางร้านตรวจเช็คสินค้า เพื่อ Confirm สินค้าครบตามที่สั่ง รวมถึงแจ้งค่าจัดส่ง และสรุปยอดรวมที่ลูกค้าจะต้องโอนเงิน ตามช่องทางที่ลูกค้าได้ติดต่อมา

4. เมื่อทราบยอดเงินรวมแล้ว ให้ชำระเงินตามยอดที่ลูกค้าได้รับ และแจ้งการโอนเงินมาที่ร้าน

5. ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทันที หลังจากที่ได้รับแจ้งการโอนเงินจากลูกค้า ตามเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย

 

ขั้นตอนการชำระเงิน / แจ้งการโอนเงิน

1. ชำระเงินผ่านธนาคาร ตามยอดที่ได้รับแจ้ง

เข้าธนาคารกสิกรไทย / สาขาเซ็นทรัลพระรามที่ 2

ชื่อบัญชี น.ส. สิริกาญจน์ เลิศปรียภัทร์

เลขที่บัญชี 743-2-08019-2 / ออมทรัพย์

2.เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แจ้งการโอนเงินมาที่ร้าน โดยแจ้งชื่อ- นามสกุลลูกค้า, รหัสการสั่งซื้อ(กรณีสั่งหน้าเว็บ), จำนวนเงินที่โอนเข้ามา, วันที่-เวลาที่โอน หรือถ่ายรูปแนบหลักฐานการโอนมายังร้าน เพื่อตรวจสอบ

 

ลูกค้าสามารถแจ้งการโอนเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. แจ้งตรงผ่านโทรศํพท์เบอร์ 084-384-7555 หรือส่งSMS

2. แจ้งผ่านทาง LINE ที่ ID : noksirikarn

3. แจ้งผ่านทาง Email : [email protected]

 

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า และค่าจัดส่ง

1. กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง (ไม่จำกัดรายการสินค้า) ทางร้านเป็นผู้ออกค่าจัดส่ง และค่าแพ็คเกจให้

**ฟรีค่าจัดส่ง และค่าแพ็คเกจ แบบพัสดุลงทะเบียน (สินค้าไม่เกิน 2 กิโลกรัม)

2. กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 1,000บาท ต่อการสั่งซ์้อ 1 ครั้ง ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าจัดส่ง และค่าแพ็คเกจ

 

ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการจัดส่งสินค้าได้ ดังนี้

  ทางไปรษณีย์แบบธรรมดา สินค้าไม่เกิน 1 กิโลกรัมคิดค่าจัดส่ง 20 บาท ถ้าเกินคิดเพิ่มกิโลกรัมละ 15 บาท และค่าแพ็คเกจ 10-20 บาท ระยะเวลาการจัดส่ง 2-7 วัน

  ทางไปรษณีย์แบบพัสดุลงทะเบียน คิดค่าจัดส่งตามไปรษณีย์ไทย และค่าแพ็คเกจ 10-20 บาท แล้วแต่ขนาดของสินค้า (สินค้าไม่เกิน 2 กิโลกรัม) ระยะเวลาการจัดส่ง 2-7 วัน (ตามระยะทาง)

  ทางไปรษณีย์ EMS คิดค่าจัดส่งตามไปรษณีย์ไทย และค่าแพ็คเกจ 10-20 บาท แล้วแต่ขนาดของสินค้า ระยะเวลาการจัดส่ง 1-2 วัน

**หมายเหตุ : ค่าแพ็คเกจ 10-20 บาท กรณีกล่องไม่ใหญ่เกินไป แต่ถ้ากล่องใหญ่ทางร้านจะแจ้งค่าแพ็คเกจเพิ่มให้ลูกค้าทราบก่อนการโอนเงิน ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลายทางของลูกค้า

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร